Sluiting club verlengd: geen competitie en (hockey)activiteiten tot en met 6 april
12 maart 2020

Aanvullend op onderstaand bericht is op last van de regering de algehele sluiting verlengd tot en met 6 april 2020. We hopen elkaar daarna weer in sportieve omstandigheden te mogen begroeten!

——————————————————————————————————————————

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. 

De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht

Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc.) af te gelasten tot en met 31 maart, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent van NOC*NSF.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF. 

Het bestuur van MHC Goirle volgt dit advies. Behalve alle hockeyactiviteiten, trainingen en gerelateerde bijeenkomsten, worden ook alle bestuurs- en commissievergaderingen t/m 31 maart afgelast, ongeacht of deze in het clubhuis of op een andere lokatie zouden plaatsvinden.

Maak voor de hoognodige communicatie gebruik van andere kanalen, waarbij je kunt denken aan telefoon, email, skype e.d.

Bestuur MHC Goirleterug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Marleen Schutter

Julia Smeets

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren