Nieuws over de leerlijn HockeyFood en de doorontwikkeling daarvan (Loes bedankt!)
16 mei 2020

Om ervoor te zorgen dat de doorstroming vanuit onze jongste jeugd naar de jeugd en uiteindelijk de senioren zo optimaal mogelijk verloopt wordt er binnen MHC Goirle gebruik gemaakt van de leerlijn HockeyFood. Deze leerlijn zorgt er kort gezegd voor dat elke speler/speelster binnen een bepaalde leeftijdscategorie hetzelfde leert. Hierdoor kan de leercurve van de speler/speelster door de nieuwe trainer en/of coach opgepakt en voorgezet worden, als een speler/speelster doorstroomt naar de volgende leeftijdscategorie.

De leerlijn Hockeyfood staat in Lisa en laat de oefeningen per leeftijdscategorie per week zien in verschillende gradaties (van makkelijk tot expert). Dit in de vorm van oefeningen met uitleg (waaronder beelden van daadwerkelijke wedstrijdsituaties). Er is ook een tool voor de coach om ook hetgeen tijdens de trainingen geleerd is direct om te zetten in aanwijzingen voor de wedstrijd.

De leerlijn is voor de categorieën 3-, 6-, 8-tallen en de D-elftallen nu verder doorontwikkeld door Loes Quirijnen (trainer/coach van MB1 en veld coördinator). Hierdoor sluit de leerlijn nog meer aan bij de behoefte van de speler/speelster en MHC Goirle. Loes gaat de komende periode deze ‘aanscherping’ van de leerlijn ook voor de overige leeftijdscategorieën (C, B en A) oppakken. Zo zorgen we dat er binnen MHC Goirle een eenduidige en op de behoefte toegespitste leerlijn voor handen is die een individuele speler/speelster vanaf de jongste jeugd tot en met de A (en daarna onze Heren 1 en Dames 1, de opleidingsteams bij de senioren en hopelijk natuurlijk uiteindelijk het Nederlands elftal) volgt.

In de aangescherpte leerlijn staat vanaf de jongste jeugd tot aan de D duidelijk beschreven wat, wanneer en waarom er getraind wordt. Iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen aandachtspunten. Het plan is geschreven op vier belangrijke pijlers: progressie door plezier, zelfdenkend, motorische ontwikkeling en aandacht voor de trainer. Naast de leerlijn bevat het plan ook stof voor de trainers om technieken op goede manieren over te brengen.

   Bijlage: Leerlijn.pdf

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Stijn van Dijck

Willeke Vanhooren

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren