Afsluiting seizoen 2019-2020: prettige vakantie!
14 juli 2020

Beste hockeyvrienden,

 

Het seizoen 2019-2020 ligt nu formeel achter ons. Een jaar waarin - in alle opzichten - veel is gebeurd, maar we door de Covid-19 uitbraak uiteindelijk veel te weinig hebben kunnen hockeyen. De laatste maanden hebben we door de verruiming van de maatregelen gelukkig toch nog kunnen trainen, zij het op aangepaste wijze. De competitie is helaas voor het tweede deel van het seizoen voor ons allen in het water gevallen.

 

Zo ook ons geplande lustrumweekend in juni. Door de opgelegde maatregelen tegen corona hebben de jubileumactiviteiten geen plaats kunnen vinden. Bij aanvang van het nieuwe seizoen in september zullen wij als vereniging alsnog gezamenlijk stilstaan bij het heugelijk feit dat MHC in het kalenderjaar 2020 40 jaar bestaat. Weliswaar in aangepaste vorm, maar zeker feestelijk! Nadere informatie ontvangen jullie hierover in aanloop naar het nieuwe seizoen.

 

Tevens hebben wij jullie in deze bijzondere corona tijd de drie varianten van het nieuwe tenue voorgelegd. Deze drie ontwerpen hebben jullie ondertussen lijfelijk kunnen aanschouwen in het clubhuis. Begin september zullen wij uiteindelijk definitief gaan stemmen over welk tenue het gaat worden. De eerste geluiden zijn zeer positief over de kleursamenstelling zwart – oranje. Over de uitvoering wordt druk gespeculeerd, waarbij er al een kleine voorkeurstrend wordt gehoord. Vanaf het eerste officiële hockeyweekend in september zal er gestemd gaan worden. De uitslag wordt dan bekend gemaakt tijdens de ALV, die wordt uitgeschreven op 10 september 2020. Een spannend en mooi moment voor MHC!

 

Ook het financiële jaar 2019-2020 is officieel afgesloten. Penningmeester Jan Mastenbroek heeft de cijfers opgemaakt en onlangs besproken met het bestuur. Binnenkort wordt de financiële administratie beoordeeld door de kascommissie. Tijdens de ALV op 10 september zullen we de cijfers met jullie delen. We kunnen concluderen dat we het boekjaar met een klein positief saldo hebben kunnen afsluiten.

 

Daarnaast is de begroting voor 2020-2021 opgesteld en afgestemd op het meer-jaren beleid dat door het bestuur is uitgezet. Ook de speerpunten van het beleidsplan en de begroting zullen wij tijdens de ALV met jullie delen.

Zoals eerder beschreven, is 2019-2020 voor ons allemaal een verloren verenigingsjaar geworden. Dit heeft ons allemaal geraakt. De betaalde contributies staan het afgelopen jaar dan ook niet in verhouding tot het hockey plezier. Wij spreken de hoop èn verwachting uit dat deze balans het komende seizoen weer in orde zal zijn en dat 2019-2020 dan ook een uitzondering was.

 

Vooruitlopend op de ALV, is het goed al te kunnen melden dat de contributie voor het komende seizoen (2020-2021) niet hoeft te worden aangepast. De contributies zullen daarom weer in de bekende periode worden gefactureerd en geïncasseerd.

 

Rest ons jullie allemaal een prettige zomerperiode toe te wensen. Blijf gezond , geniet van de zon en van elkaar. Tot begin september weer!

 

Mede namens alle bestuursleden, met sportieve groet,

 

Dennis Schoormans

Voorzitter MHC Goirle


terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Marleen Schutter

Julia Smeets

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren