Toekomst Sportpark Riels Kwadrant wellicht onzeker....?
26 mei 2010

De voorbije tijd is veel tijd gestoken door de gemeente Goirle, in combinatie met ingenieursbureau Oranjewoud, in het maken van een voorlopig ontwerp voor het nieuwe sportpark op Het Riels Kwadrant. Het resultaat hiervan ligt momenteel vast in een Concept Programma, waaraan alle betrokken verenigingen een bijdrage hebben geleverd. Zo ook MHC Goirle. Er is hierbij door ons een inventarisatie gemaakt van wat we nodig hebben op de nieuwe accommodatie (velden en paviljoen), en dat alles is in het conceptplan ingepast.

Op dit moment is er -zoals bekend- sprake van een economische recessie waardoor de planvorming dreigt te stagneren. Immers, voor de toekomstige ontwikkeling van woningbouw op de gronden van ons huidige sportpark bestaat momenteel weinig financieel draagvlak, en daardoor wordt de overstap naar het Riels Kwadrant vertraagd.

De stand van zaken? In juli aanstaande wordt in de Gemeenteraad van Goirle een zgn. 'afwegingsnotitie' behandeld (diverse woningbouwplannen in de gemeente Goirle / Sportpark / haalbaarheid en dies meer), van welke bespreking de uitkomst zou kunnen betekenen dat van een voorspoedige doorontwikkeling van de planvorming op het Riels Kwadrant geen sprake meer is. Let op: dit betekent beslist geen 'afstel', maar eerder 'uitstel'... Wij wachten hoe dan ook met spanning en grote interesse de uitkomsten van deze gemeenteraadszitting in juli af!

Namens het bestuur,

Frans van den Hout, (cie. Verplaatsing Sportpark)


terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Dieke Severijns

Marijn Verhoeven

Agenda

22-9 Scheidsrechtersexame

10-11 Scheidsrechtersexame

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren