Teamindeling 2012 - 2013
3 juni 2012

Het is bijna zomervakantie. Maar voor het zover is, willen we jullie vragen om deze brief goed door te lezen, ook aan je ouders te laten zien, en je reactie voor 10 juni te mailen naar [email protected] met als onderwerp je eigen naam en huidige team, of in de brievenbus te stoppen bij Marianne Weekers, Caddenbosch 23

Als we dan geen reactie ontvangen hebben, kunnen we ook geen rekening houden met je voorkeur!

 

Teamsamenstelling

Dit jaar wordt de selectie voor het eerste (en tweede) team geregeld door de Topsportcommissie van MHC. Een aantal kinderen zijn dan ook uitgenodigd om selectietrainingen gaan doen zodat de selectieteams gevormd kunnen worden.

 

Sommige kinderen zijn niet uitgenodigd voor de selectie, of kiezen er zelf voor om niet mee te doen aan de selectietrainingen. Ook kan het zijn dat je wel bent uitgenodigd, maar afvalt in een van de selectietrainingen.

 

Om er voor te zorgen dat je in een team terecht komt met vrienden of vriendinnen, vragen we je de namen van twee vriend(in)en door te geven bij wie je in het team zou willen komen. In overleg met de coaches kijken we dan of en hoe we dit zo goed mogelijk kunnen regelen. We proberen ervoor te zorgen dat je met minimaal een van beide genoemde vriend(inn)en in een team komt.

 

Voor alle duidelijkheid:

Soms kan het voor ons toch nog onmogelijk zijnom overal altijd rekening mee te houden. We hebben bij de teamsamenstelling namelijk met meerdere dingen rekening te houden, zoals de door de KNHB aangegeven leeftijdsgrenzen voor de verschillende categorieën (zie ook leeftijdscategorieën onder de brief), maar ook het aantal jongens/meisjes dat binnen MHC Goirle per categorie beschikbaar c.q. nodig is om een bepaald aantal teams te kunnen vormen.

Een vervroegde overgang naar een oudere categorie of juist dispensatie om nog niet te hoeven worden overgeplaatst kan hierdoor wenselijk (of misschien zelfs nodig) zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken jongens/meisjes en hun ouders. Bij tegenstrijdige belangen gaat uiteindelijk het clubbelang altijd boven het individuele belang.

Wanneer weet je bij wie je in het team komt?

We streven ernaar om voor de zomervakantie de teamsamenstelling definitief af te ronden en te publiceren op de site. We zijn hierbij echter afhankelijk van de selectietrainingen, dus moeten de uitslag hiervan eerst afwachten. Dit betekent dat de teamsamenstelling pas gemaakt kan worden nadat de selectieteams gemaakt zijn.

 

Heb je nog vragen, dan kun je altijd een mail sturen naar [email protected].

 

Met vriendelijke sportgroeten namens de Breedtesportcommissie,

Annelies Bax

Tanno Vissers

Marianne Weekers

 

 

PS

·Heb je al eerder doorgegeven dat je als team bij elkaar wil blijven, dan is deze informatie bij ons bekend. Je hebt hierover dan ook een reactie ontvangen via Tanno Vissers. Is dat niet het geval, dan svp opnieuw doorgeven.

·Lever het formulier bij deze brief altijd in! Ook als je deelneemt aan de selectietrainingen

·Laat je ouders deze brief ook lezenBijlage: Teamsamenstelling 2012-2013.pdf

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Marleen Schutter

Julia Smeets

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren