Gastouders op zaterdag
30 augustus 2012

Het afgelopen jaar is gebleken dat er geen vrijwilligers meer te vinden zijn die de wedstrijdtafel op zaterdag voor de junioren willen bemannen.
Om onze gastteams toch goed te ontvangen wordt deze taak met ingang van het nieuwe jaar over alle spelende teams verdeeld. Elk team krijgt per hockey periode één gastouderdienst ingedeeld. We proberen de gastouderdienst in te plannen tijdens een thuiswedstrijd van uw kind. U krijgt dan een dagdeel aangewezen; de ochtendploeg van 09.45u tot 13.00u of de middagploeg van 13.00u tot 16.15u. Vanzelfsprekend wordt u ondersteund met informatie op de website en een map waarin u ter plekke dingen kunt nalezen.
De taken die globaal worden verwacht zijn:
  • Speelschema in de gang invullen met teams en scheidsrechters. Het schema staat iedere week op de website.(ochtend ploeg)
  • Gastteams welkom heten en voorzien van consumptie bonnen en schema van de velden.
  • Scheidsrechters voorzien van wedstrijd fluit en consumptiebon. Voor veld 1 ook een gele wedstrijdbal uitreiken. Fluiten en wedstrijdbal weer innemen.
  • De wedstrijdformulieren in ontvangst nemen.
  • De wedstrijdformulieren afleveren op het wedstrijdsecretariaat (Hoogeindseweg 44) (middag ploeg)
  • Bij het niet op komen dagen van scheidsrechters meewerken aan een creatieve oplossing met de ter plekke aanwezige mensen.
We gaan er van uit dat iedereen begrip heeft voor het nijpende tekort aan vrijwilligers. Op deze manier zorgen de teams om de beurt voor een goede ontvangst van onze tegenstanders zodat Goirle als een gastvrije, goed georganiseerde club bekend blijft!
WE REKENEN HIERBIJ OP IEDERS INZET!!!
Veel succes namens de topsport en breedtesport.

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Marleen Schutter

Julia Smeets

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren