Digitaal Wedstrijd Formulier + handleiding
25 februari 2013

Digitaal Wedstrijd Formulier: alle aanvoerders, coaches en scheidsrechters opgelet!
Met ingang van 3 maart a.s., de eerste competitiedag, voert District Zuid van de Hockeybondhet digitale wedstrijdformulier (DWF) in. Dat betekent dat het papieren wedstrijdformulier verleden tijd is.
Een uitzondering wordt gemaakt voor D1 en H1.Zij blijven voorlopig nog het papieren formulier gebruiken.

Alvorens het DWF gebruikt kan worden moeten we als vereniging een aantal maatregelen nemen. Een van die maatregelen is dat per team drie (3)personen (z.g. ondersteuners) aangewezen moeten zijn die twee dagen voor de wedstrijd het DWF per email en SMS toegestuurd krijgen.
Wij willen drie personen per team zodat bij afwezigheid van de eerst verantwoordelijke ondersteuner (in de regel de aanvoerder), hij/zij soepel vervangen kan worden.


DWF procedure in het kort
  1. Twee dagen voor de wedstrijd (voor senioren in de regel op vrijdag) ontvangen de ondersteuners van het team om 16.00 uur een email en SMS met gegevens over de wedstrijd en van het team.De aanvoerder (of naar afspraak een van de twee andere ondersteuners) geeft in het overzicht van spelers aanwelke spelers de wedstrijd niet gaan spelen. Is er een tekort aan spelers dan kunnen invallers toegevoegd worden. Hij/zij logt in met zijn/haar bondsnummer. Te vinden in Emma.
  2. Voor de wedstrijd kunnende scheidsrechters de gegevens controleren. Deze logt in met zijn scheidsrechtersnummer en de verificatiecode die de aanvoerders per email en sms twee dagen voor de wedstrijd ontvangen hebben.
  3. Na de wedstrijd vullen de scheidsrechters de uitslag en eventuele kaarten in. De aanvoerders (ondersteuners) van beide teams bevestigen de door de scheidsrechters ingevoerde gegevens en de klus is geklaard.

Wij gaan ervan uit dat tijdens de (senioren)wedstrijden voldoende smartphones  aanwezig zijn om de gegevens in te voeren. Er zal daarom geen aparte voorziening getroffen worden.

Dringend verzoek aan alle (toekomstige) ondersteuners in Emma te controleren of hun email- en telefoon- (mobiel) gegevens nog correct zijn. Indien je niet (meer) over het wachtwoord beschikt om in Emma je gegevens te wijzigen, kun je een mailtje sturen naar [email protected] Je ontvangt dan een wachtwoord.


Tot slot. Dinsdag 26 februari en woensdag 27 februari, aanvang 20.00 uur, geven de beide wedstrijdsecretarissen in het clubhuis nader uitleg over de ins en outs van het DWF. Het is belangrijk dat minimaal èèn (liefst twee of drie) van deondersteuners van ieder team daarbij aanwezig is. Er zal ingegaan worden op de details en vragen kunnen dan beantwoord worden.

Handleidingenterug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Marleen Schutter

Julia Smeets

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren