Algemene ledenvergadering 21 juni
11 juni 2013

Uitnodiging voor de Algemene Ledenergadering

Het bestuur van MHC Goirle nodigt hierbij al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering van vrijdagavond 21 juni 2013, aanvang 20.00 uur.Aangezien ons paviljoen ‘in de krul’ momenteel wordt verbouwd, is gezocht naar een goed alternatief. We hebben gekozen voor een gezellig onderkomen bij een van onze sponsoren: Gasterij De Commanderie. Rielseweg 861,5032 SB Tilburg

We hopen dat er veel mensen komen om te vernemen wat er het afgelopen seizoen allemaal op poten gezet is, hoe de financiële stand van zaken is en wat er komend seizoen allemaal te gebeuren staat. We denken een interessante agenda te hebben waarbij ook het nodige te melden is over de renovatie!

NB. Geldige besluiten kunnen slechts genomen worden als tenminste 1/4 deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit niet het geval mocht zijn dan zal, conform het huishoudelijk reglement artikel 11 lid 3, een nieuwe vergadering worden gehouden op een later tijdstip op dezelfde dag.

 

De vergaderstukken liggen vanaf 19.30 uur ter inzage.


Bijlagen

Agenda ALV

Notulen afgelopen ALV


terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Marleen Schutter

Julia Smeets

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren