Drinken is geen sport. MHC Goirle schenkt verantwoord!
15 mei 2015

Vanaf 16 mei 2015 geen alcohol meer op competitiedagen van juniorenteams

Drinken is geen sport. MHC Goirle schenktverantwoord!

Zoals iedereen weet mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol bestellen, nuttigen of in bezit hebben in openbare gelegenheden, zoals horeca of sportkantines. Dus ook niet in ons paviljoen!

De club is verantwoordelijk voor de handhaving. De gemeente legt bij constatering van een overtreding direct een forse boete op aan de vereniging! Daarnaast kan een jongere die geen 18 jaar is en alcohol in bezit heeft een boete krijgen.

 

MHC Goirle wil niet alleen de wettelijke regels naleven, maar staat natuurlijk ook voor de gezondheid en het welzijn van haar leden. Wij zijn een ‘vereniging van Nix’, daarom doen wij al het mogelijke om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

 

Bijstelling huisregel: inperking schenkmomenten alcohol

Bestuur en barmedewerkers doen hun uiterste best om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol bestellen aan de bar of alcohol drinken.

Toch is het, vooral op drukke momenten, voorstelbaar dat het vragen om legitimatie soms wordt vergeten of dat niet wordt gezien dat iemand een biertje doorgeeft aan een persoon onder de 18 jaar.

Daarom wordt er een huisregel aangepast.

Vanaf 16 mei 2015 zal er op zaterdag* geen alcohol meer worden geschonken.

Dit om te voorkomen dat alcohol wordt verstrekt aan jongeren op wedstrijddagen voor juniorenteams.

 

Met dit aangescherpte beleid wil MHC Goirle een verdere verbetering realiseren van de handhaving van de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol en zorgdragen voor een prettige sportsfeer voor alle leden van onze vereniging

 

We beschikken over een horeca- en tapvergunning en zijn hier erg trots op. Dit betekent dat er een grote verantwoordelijkheid bij de mensen achter de bar ligt. Ga hier als paviljoenbezoeker dan ook op een volwassen manier mee om. Voel je mede verantwoordelijk voor de sfeer van jouw clubhuis en spreek ook anderen daar op een gepaste manier op aan.

 

 

 

·In geval van een evenement (zoals een feest) kan van bovenstaande schenkmomenten worden afgeweken. Deze momenten worden door het bestuur aan de PavCo gecommuniceerd

 

Bestuur MHC GoirleBijlage: nix-18- geen 18 geen druppel.jpg
David van Heijst, 31-5-2015 @ 10:36:35
kunnen we niet beter de overtreders schorsen ipv. dit soort, in mijn optiek, zwaar overdreven maatregelen nemen?


Geef een Reactie

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Marleen Schutter

Julia Smeets

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren