Informatie Teamindeling 2015-2016
29 mei 2015

Beste spelers, trainers, coaches en ouders,

 

Het seizoen 2014-2015 nadert alweer het einde. Op de trainingen en langs en in het veld wordt vaak al over de teamsamenstelling van volgend seizoen gesproken. Natuurlijk zijn wij bij MHC Goirle ons ook aan het voorbereiden op het seizoen 2015-2016. Bij deze vind je de informatie over de teamindeling, de selectie en de selectietrainingen.

 

Selectie (trainingen):

Bijgaand treffen jullie de lijsten aan met de spelers die uitgenodigd zijn om deel te nemen aan de selectietrainingen van MHC Goirle. Zoals in het beleidsplan van de vereniging staat omschreven wil MHC Goirle een transparante selectieprocedure hebben zodat het voor iedereen duidelijk is hoe men tot bepaalde keuzes is gekomen. De lijsten zijn dan ook met de nodige zorg en aandacht samengesteld.

 

Deze spelers zijn uitgenodigd op basis van informatie verkregen van trainers/coaches en op basis van onafhankelijke beoordelingen. Dit geldt niet alleen voor de spelers die al in een selectieteam ingedeeld waren, maar ook voor de spelers uit de teams die onder de breedtesportcommissie vallen. Via deze procedure hebben trainers en coaches al hun spelers een beoordeling gegeven,

 

De beoordelingscriteria waarop de spelers zijn geselecteerd, zijn de volgende:

  • ·Technische kwaliteiten
  • ·Tactische kwaliteiten
  • ·Conditie/fysiek
  • ·Motivatie/mentaliteit
  • ·(eventueel) de positie in het veld

 

De onafhankelijke beoordelingen zijn uitgevoerd door een klein groepje deskundigen, zodat er een duidelijk en eerlijk beeld is ontstaan.

 

De selectietrainingen vinden plaats vanaf maandag 8 juni tot en met woensdag 24 juni. In deze periode vinden voor alle categorieën meerdere trainingen plaats. In het bijgevoegde trainingsschema kunnen jullie zien wanneer de betreffende categorieën trainen. Op deze selectietrainingen wordt er op dezelfde criteria beoordeeld zoals de beoordelaars en trainers/coaches gedurende het seizoen hebben gedaan. De selectietrainingen worden uitgevoerd door en staan onder leiding van de trainers en coaches van het eerste team voor aankomend seizoen. Deze trainers en coaches staan onderstaand vermeld.

Mocht je gedurende de selectietrainingen een keer niet kunnen dan graag afmelden bij de betreffende trainer/coach.

 

Voor de meisjes wordt selectie gedaan voor het eerste en tweede team. Bij de jongens wordt alleen selectie gedaan voor het eerste team. Volledigheidshalve merken wij op dat er geen selectie plaatsvindt in de jongens C-categorie. Hier is volgend seizoen helaas geen team.

 

Teamindeling Breedtesport meisjes:

Mocht je niet uitgenodigd zijn voor de selectie of de selectie niet gehaald hebben dan wordt je in een team ingedeeld door de breedtesport commissie. Bij het indelen van de teams gaan wij op basis van de trainer/coach beoordelingen spelers van gelijkwaardig spelniveau en motivatie zo goed mogelijk bij elkaar indelen. Dit is vorig seizoen, in samenspraak met de trainer/coaches, ingevoerd omdat wij zien dat kinderen van hetzelfde niveau en motivatie meer plezier halen uit de hockeysport. Continuïteit (de kern van een team bij elkaar houden) waar dit mogelijk is met de aantallen per categorie en dit geen nadelen heeft voor het collectief. Dit mag bv niet resulteren in het buitensluiten van kinderen en of een onwerkbare situatie bij de overige teams.

 

Bij het samenstellen van de teams hanteren we voor de recreatieve teams de volgende uitgangspunten:

1.Leeftijd en bijbehorende categorie (A,B,C of D)

2.Spelniveau.

3.Motivatie.

4.Verzoeken tot dispensatie of vervroegd over gaan.

5.Continuïteit waar mogelijk.

6.Mogelijkheid tot carpoolen (buiten Goirle)

Teamindeling Breedtesport jongens:

Bij de jongens moeten we gezien de beperktere aantallen iets anders te werk gaan. Hier wordt iedereen uitgenodigd voor de selectie trainingen, ook als je het niveau nog niet hebt mag je meedoen. Je kunt dan mogelijke wel afvallen maar dit is een mooie kans om nog eens kennis te maken met je toekomstige teamgenoten. Voor de jongens geldt namelijk, kom je door de selectie speel je in het 1e team, val je hier af of heb je zelf aangegeven niet in het 1ste team te willen spelen dan kom je automatisch in het tweede (of bij de D junioren in het 3de) team. Wel kan het voor komen dat je gevraagd wordt voor een hogere categorie. Dit is soms noodzakelijk om een evenwichtige teamindeling te kunnen maken (voldoende spelers in een team). Dit wordt in principe bepaald in overleg met de huidige trainer/coaches.

 

Feedback en inbreng:

De teamindeling wordt met de Trainer/Coaches besproken voordat deze gepubliceerd wordt. Wij vinden hun inbreng belangrijk, zij werken vaak meerdere malen per week met de spelers en kennen ze daardoor beter dan wij. Zij mogen vooraf dus zeker inhoudelijk argumenten en uitgangspunten voor de teamindeling aandragen. Maar ook voor hen geldt dat namenlijstjes en verzoeken om vriendinnenteams niet in behandeling worden genomen.

 

Voorbehoud:

Soms kan het voor ons toch nog onmogelijk zijn om overal rekening mee te houden. We hebben bij de teamsamenstelling namelijk met meerdere dingen rekening te houden, zoals de door de KNHB aangegeven leeftijdsgrenzen voor de verschillende categorieën (zie ook leeftijdscategorieën onder deze mail), maar ook het aantal spelers dat binnen MHC Goirle per categorie beschikbaar c.q. nodig is om een bepaald aantal teams te kunnen vormen. Een vervroegde overgang naar een oudere categorie of juist dispensatie om nog niet te hoeven worden overgeplaatst kan hierdoor wenselijk, of misschien zelfs nodig zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken spelers en hun ouders. Bij tegenstrijdige belangen gaat uiteindelijk het clubbelang altijd boven het individuele belang.

 

Leeftijdscategorieën (peildatum is 1 oktober, dus hoe oud ben je op 1 oktober 2015)

D = 10- en 11-jarigen C = 12- en 13-jarigen

B = 14- en 15-jarigen A = 16- en 17-jarigen

Stoppen:

We gaan er niet vanuit, maar het kán natuurlijk gebeuren dat je wilt stoppen met hockey bij MHC Goirle. Geef dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk door aan de ledenadministratie van onze vereniging.

Dit kan middels het sturen van een mail aan [email protected]en moet uiterlijk voor 1 juni binnen zijn.

De opzegging is pas geldig als deze bevestigd is door de ledenadministratie. Kijk voor meer informatie hierover op http://mhcgoirle.lisa-is.nl/site/?option=2502&stcname=lidworden_opzeggen.

Laat je ouders deze brief ook lezen.

 

Vragen?:

Over de selectie samenstelling of trainingsschema: [email protected]

Over de teamsamenstellingen na de selectie:[email protected]

Afmelden voor een selectietraining: Desbetreffende trainer/coach. (zie bijlage 4)

 

Wij wensen alle kandidaten voor de selecties heel veel succes!

 

Commissie Hockeyzaken (top-, breedtesport en hockeyplan commissie)

MHC Goirle

 

Bijlage 1 Selectielijst meisjes

Bijlage 2 Selectielijst Jongens

Bijlage 3 Trainingsschema selectie trainingen

Bijlage 4 Trainers en coaches selectieteams MHC Goirle seizoen 2015-2016

p.s.: de bijlages zijn helaas niet via de LISA app te downloaden.


Geef een Reactie

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Stijn van Dijck

Willeke Vanhooren

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren