Algemene ledenvergadering 9 juli
2 juli 2015

Het bestuur van MHC Goirle nodigt hierbij al haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdagavond 9 juli  2015. We beginnen om 19.30 uur. We hopen dat er veel mensen komen om te vernemen wat er het afgelopen seizoen allemaal op poten gezet is, hoe de financiĆ«le stand van zaken is en wat er komend seizoen allemaal te gebeuren staat.

We hebben een interessante agenda.

De vergaderstukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Is op bovengenoemd tijdstip tijdens de vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan zal een nieuwe vergadering worden gehouden op een later tijdstip op dezelfde dag (overeenkomstig art. 11.3 van het Huishoudelijk Reglement).


terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Krijn van Dolderen

Agenda

10-11 Scheidsrechtersexame

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren