Teamindeling jongste jeugd seizoen 2017-2018
3 juli 2017

Jongste Jeugd → Teamindeling + coaches/trainers seizoen 2017-2018

Het seizoen is inmiddels afgesloten met de minislotdag op 17 juni. De voorbereidingen voor komend seizoen zijn in volle gang en 1 belangrijk onderdeel is het maken van een nieuwe teamindeling. Zie bijlage(n).

Bij het maken van de nieuwe teamindelingen heeft het beleid zoals op genomen in het hockeyplan, wat in de ALV van 29 juni is aangenomen, als leidraad gediend. In het kort betekent dit dat onderstaande stappen zijn doorlopen.

 

Stap 1 → Bepalen van het aantal kinderen per categorie (zoals de KNHB die hanteert) op basis van geboortedatum

Stap 2 →Bepalen van het aantal teams per categorie op basis van het aantal kinderen per categorie

– F-jes, minimaal 6 kinderen en bij voorkeur maximaal 8 kinderen per team

– E6-tallen, minimaal 6 kinderen en bij voorkeur maximaal 8 kinderen per team

– E8-tallen, minimaal 8 kinderen en bij voorkeur maximaal 10 kinderen per team

 

Stap 3 → individuele kinderen per categorie indelen in de teams

– F-jes, bij deze categorie ligt de nadruk op vriendjes en vriendinnetjes

– E6-tallen, bij deze categorie wordt zowel rekening gehouden met hockeyvaardigheden als vriendjes en vriendinnetjes. Waar bij de eerste teams meer nadruk ligt op de hockeyvaardigheden en bij de lagere teams meer de nadruk ligt op vriendjes en vriendinnetjes.

– E8 tallen, bij deze categorie ligt de nadruk meer op hockeyvaardigheden en zijn, indien de aantallen dit toestaan, vaardigheidstrainingen georganiseerd.

 

In het geval van de hockeyvaardigheden hebben o.a. de beoordelingen van coaches/trainers als input gediend. Voor de vriendjes en vriendinnetjes heeft de inventarisatie aan het einde van het seizoen, waarbij kinderen 2 namen hebben door kunnen geven, als input gediend en hebben we er daar waar het kon rekening mee gehouden.

 

 

Vragen en of opmerkingen ten aanzien van de teamindeling?

Op woensdag 12 juli zal de Jongste Jeugd Commissie van 20.00 tot 21.00 uur in het clubhuis aanwezig zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben n.a.v. de teamindeling dan zullen we die dan graag met u bespreken.

 

We willen u vriendelijk verzoeken om u vóór 11 juliaan te melden indien u van deze gelegenheid gebruik wil maken. Dat kan per mail naar [email protected]

Vragen over de teamindeling per e-mail, whatsapp, telefoon of op het schoolplein zullen niet worden beantwoord.

 

Coaches komend seizoen

Ook voor komend seizoen zijn we weer op zoek naar coaches voor elk team (bij de F-jes bij voorkeur 2 coaches per team). Indien u het team van uw zoon of dochter (weer) zou willen coachen, horen wij dat heel graag per mail naar [email protected]

 

 

 

Trainers komend seizoen

De commissie Breedtesport is verantwoordelijk voor de trainers. Indien u het team van uw zoon of dochter zou willen trainen, verzoeken wij een mail te sturen naar [email protected]

Deze commissie maakt ook het trainingsschema met de trainingsdagen en tijden.

 

Wij wensen jullie een fijne vakantie.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Jongste Jeugd Commissie MHC GoirleBijlage: Teamindeling Jongste Jeugd 2017-2018 (1)(1).xlsx

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Stijn van Dijck

Willeke Vanhooren

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren