materialen inleveren en ALV !!
3 juli 2018

A.s. Donderdag 5 juli is er van 19.00-19.30u gelegenheid om nog materialen in te leveren !! En dan kun je daarna door naar de Algemene ledenvergadering !

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Jasmijn De Jong

Noor van Steen

Agenda

3-6 Jubileummiddag Jongs

3-6 Bestuursvergadering

17-6 Voorzittersvergaderi

20-6 Lustrum Weekend

25-6 Sportdag OBS 't Schr

30-6 Algemene Ledenvergad

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren