Commissie_Scheidsrechters 
Welkom op de site van de scheidsrechterscommissie.
(contact met de scheidsrechterscommissie: [email protected])
 

De Scheidsrechterscommissie heeft de volgende taken:

 

 • Aanwijzen en plannen van scheidsrechters bij thuiswedstrijden
 • Communiceren van geplande scheidsrechters naar de redactie en teams
 • Opleiden en begeleiden van scheidsrechters
 • Informeren en communiceren over spelregels
 • Uitvoering geven aan het strafbeleid en regelgeving van de KNHB m.b.t. straffen
 • Advisering aan het bestuur inzake strafzaken
 • Registreren van kaarten, straffen en overtredingen

  

Binnen MHC Goirle zijn alle seniorenleden verplicht om in het eerste jaar als senior een scheidsrechterskaart te hebben en wedstrijden te fluiten. Ieder jaar wordt tenminste één scheidsrechterscursus gegeven, waarvoor alle A-junioren en senioren zonder kaart uitgenodigd worden. De B-junioren krijgen ter voorbereiding op de scheidsrechterscursus een instructie over de spelleiding voor jongste jeugd en worden op deze categorie ingezet.


De scheidsrechterscommissie verzorgt de aanwijzing van de prestatieve wedstrijden. Vervolgens wijst zij alle seniorenteams en A-junioren teams op de resterende wedstrijden aan. Binnen het team moeten de toegewezen wedstrijden worden verdeeld, deze indeling dient teruggekoppeld te worden naar de scheidsrechterscommissie.

 

Voor de spelleiders bij de jongste jeugd geldt hetzelfde. De coach krijgt wedstrijden toegewezen, zorgt voor planning van de spelleiders op die wedstrijden en koppelt de planning terug voor publicatie.

 

Elke scheidsrechter krijgt ongeveer een week voor de wedstrijd een herinneringsmail, zorg dus dat je email adres goedbekend is in de ledenadministratie. Je kunt dit soort gegevens zelf beheren in LISATeam (het afgesloten ledengedeelte op de website) met behulp van de inlogcodes die iedereen ontvangen heeft. Hier vind je onder de kop documenten mogelijk ook nog interessante stukken.

 

Kan een scheidsrechter / spelleider onverhoopt niet, dan dient hij zelf voor vervanging te zorgen. Eventuele wijzigingen dienen te worden doorgegeven via de mail link boven aan deze pagina.

 

Klik hier voor de spelregels van hockey.

 

Straffen en sancties

Ook de registratie en bewaken/ uitvoeren straffen op gele en rode kaarten worden door scheidsrechtercommissieleden uitgevoerd

Het strafbeleid van MHC Goirle is gebaseerd op regelgeving die in een interne beleidsnotitie is vastgelegd.

De doelstelling, meer gericht op SPORTIVITEIT EN RESPECT dan op STRAFFEN, luidt: ‘Het bevorderen van het respectvol omgaan met elkaar van alle leden en belangstellenden in en buiten de vereniging’. Het goede voorbeeld geven door jong en oud is hiervoor het sleutelwoord.

  

De beleidslijn die is uitgezet heeft betrekking op:

A. Gedrag op het terrein van MHC Goirle dat niet getolereerd / geaccepteerd kan worden; bijv: schelden, slaan, ruzie maken, vernielingen, misbruik van faciliteiten van de club, opzettelijk gevaarlijk spel, enz. Indien leden, onverhoopt, ‘niet wenselijk gedrag’ vertonen zullen ze zich bij de strafcommissie moeten verantwoorden, die vervolgens het bestuur adviseert over het toepassen van een sanctiemaatregel.

B. Gele en rode kaarten die aan spelers/speelsters van MHC Goirle worden uitgereikt. Hierin zijn de regels van de KNHB leidend. De strafcommissie gaat hier als volgt mee om:

 • Iedere gegeven kaart of verwijdering uit een wedstrijd wordt geregistreerd bij de strafcommissie; (via de wedstrijdsecretariaten)
 • De overtreder dient altijd direct na het gebeuren een mailreactie te sturen naar [email protected] met daarin tekst en uitleg over het gebeurde en over de gevolgen daarvan;
 • Bij een 2egele kaart (tijdelijke verwijdering) kan een gesprek volgen tussen de overtreder en de strafcommissie. De ernst van de overtreding is hierin bepalend of er een gesprek volgt;
 • Bij een 3egele kaart en in alle gevallen dat er een rode kaart is gegeven, volgt er een gesprek tussen overtreder en strafcommissie;
 • Geldboetes die de KNHB voor overtredingen oplegt aan MHC Goirle, worden vanaf de B-jeugd op de overtreder verhaald.

Als alle leden en belangstellenden voor een sportief en plezierig seizoen zorgen, waarin normen, waarden en respect de boventoon voeren, zal de strafcommissie maar weinig in actie hoeven te komen.
 

Vandaag jarig

Er zijn geen jarigen

Agenda

10-11 Scheidsrechtersexame

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren