SPELREGELS MHC GOIRLE COVID-19
24 augustus 2020

Het coronavirus is nog niet uit ons land verdwenen helaas. Gelukkig is het wel mogelijk de hockeycompetities weer op te starten. Maar om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen blijven sporten, is het van groot belang dat iedereen zich aan de speciale richtlijnen en afspraken houdt.

Allereerst gaat het om de richtlijnen van de overheid en de veiligheidsregio’s. Om sporten op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken, hebben NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden ook specifieke richtlijnen voor de sport opgesteld. De KNHB heeft deze richtlijnen en maatregelen vertaald naar de hockeysport, en in het bijzonder de hockeycompetitie. Binnen MHC Goirle zijn deze richtlijnen en maatregelen leidend. Daar waar noodzakelijk zijn deze richtlijnen en maatregelen verder verduidelijkt naar (specifiek) MHC Goirle. Laat onverlet dat al deze richtlijnen en maatregelen tezamen de binnen MHC Goirle gehanteerde Richtlijnen COVID-19 vormen.

Het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: MHC Goirle als vereniging, hockeyers, vrijwilligers en hockeyfans. Het bestuur van MHC Goirle vraagt iedereen de richtlijnen/maatregelen goed door te nemen zodat we er gezamenlijk zorg voor kunnen dragen dat we competitie kunnen blijven spelen op een veilige en verantwoorde manier. Alleen samen kunnen we COVID-19 verslaan en er een top seizoen van maken.

De richtlijnen en maatregelen zijn te vinden op de websites van de diverse instanties, te weten:

· Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/

· Veiligheidsregio Midden en West Brabant: https://www.vrmwb.nl/

· NOCNSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol/

· KNHB: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/

· MHC Goirle specifiek: zie hieronder

Voor overigens praktische tips als coach en/of trainer ten aanzien van deze richtlijnen en maatregelen en antwoorden op de meest gestelde vragen verwijzen wij graag naar de website van de KNHB: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen/.

Voor vragen die hier niet beantwoord worden kun je mailen naar [email protected]

UITGANGSPUNT:

We moeten samen als MHC Goirle het COVID-19 virus mee helpen terugdringen. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid/gezond verstand van het individu, waarbij de richtlijnen/maatregelen als leidraad dienen. Vrijwilligers binnen MHC Goirle zijn dan ook geen handhavers. Het bestuur van MHC Goirle en het bevoegd gezag (Gemeente, Politie en Boa) kunnen sancties opleggen bij het niet volgen van de richtlijnen/maatregelen.


ALGEMEEN:

· Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen

· Houdt 1,5 meter afstand

· Kom je uit een risicogebied (oranje of rood): Kom 10 dagen niet op de club

· Was vaak je handen (desinfecteer altijd bij binnenkomst clubhuis)

· Ben je besmet, informeer de club via [email protected]


COMPLEX

· Vermijd drukte (volg aangegeven aanwijzingen max.aantal personen per ruimte)

· Volg de looproute

· Kom zoveel mogelijk met de fiets

· Douche zoveel mogelijk thuis (kleedkamers beperkt toegankelijk)

· Buiten teambespreking houden


HORECA

· Registreer je contactgegevens op het daarvoor bestemde formulier

· Volg de looproute

· Voorkom wachtrijen

· Zorg voor doorstroming in het clubhuis

· Betaal met pin (cashless)

· Luister naar de instructies van het personeel


TRAINING EN WEDSTRIJD

· Gebruik de in- en uitgang van de velden

· Neem eigen drinkfles mee

· Gebruik zoveel als mogelijk eigen materialen en desinfecteer

· Stick tikken als succes of bedankje bij tegenstander, geen handen schudden, geen huddle

· Neem je eigen fluitje mee als scheidsrechter

· Toeschouwers geen spreekkoren of zingen

· Draag mondkapje bij vervoer in de auto


Kijk vooral nog een keer naar bijgaande Infographics. Samen verslaan we corona!Bijlage: sportaccommodatie en clubhuis LR.pdf

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Tijn van de Ven

Agenda

9-9 Training Mill Hill

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren