Bespeelbaarheid velden en afgelastingen
29 oktober 2021

Het zal niemand ontgaan zijn dat de bespeelbaarheid van veld 1 en veld 2 op dit moment niet optimaal is. De velden zijn hard aan vervanging toe en de gemeente en een werkgroep binnen MHC Goirle zijn druk bezig met de organisatie van deze vervanging. 

Omdat zorgvuldigheid en kwaliteit voorop staan in de selectie en aanleg van de nieuwe velden is de verwachting dat we dit seizoen nog zullen uitspelen op de huidige velden. Belangrijk uitgangspunt hierbij voor zowel de club als de gemeente is dat de velden veilig bespeelbaar blijven en om deze reden vindt in de herfstvakantie extra onderhoud plaats aan veld 1 en veld 2. 

Dit hockeyjaar zullen we dus als verenging samen met de gemeente optrekken om de velden veilig bespeelbaar te houden tot het moment dat we ze kunnen gaan vervangen. 

Wij vragen daarom ook hiervoor jullie begrip omdat de maatregelen nodig om veiligheid te waarborgen de hockeytechnische eigenschappen van de velden niet ten goede komen. Één van de effecten van de huidige status van de velden is dat bij langdurige regenval de velden minder goed bespeelbaar worden. Dit leidt tot veel vragen over de bespeelbaarheid en wie de beslissing neemt over het wel of niet doorgaan van een training of wedstrijd. De volgende procedure hebben we hierover afgesproken: 

Trainingen
De Club zal trainingen alleen centraal afgelasten in geval van extreme omstandigheden (code oranje, onweer, gladheid, etc) waarbij het gevaarlijk is om te trainen of om van/naar het complex te verplaatsen. De bespeelbaarheid van de velden na hevige regenval is in beginsel geen reden om centraal af te gelasten. De bespeelbaarheid verandert per uur, per veld en zelfs per velddeel. Afhankelijk van speelniveau en leeftijd maakt ieder team eigen inschatting en afweging of er wel of niet getraind wordt. Natuurlijk proberen we met elkaar zoveel mogelijk de informatie over de staat van de velden te delen zodat die inschatting niet gemaakt hoeft te worden als het team al op de club aanwezig is. Dat is wat lastiger voor de teams die als eerste moeten trainen. Bij een centrale afgelasting communiceren we dat zo vroeg mogelijk via de site en Lisa app. 

Wedstrijden 
Op wedstrijddagen zal een veldkeuring plaatsvinden om de bespeelbaarheid te beoordelen. Indien de velden niet bespeelbaar zijn zal dit centraal gemeld worden via de website en de lisa app.

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Er zijn geen jarigen

Agenda

6-9 Voorzittersoverleg

7-9 Bijeenkomst Hockeyza

21-9 ALV

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren