Update Veldenplan 24 maart 2022
24 maart 2022

Waar is het ZUID Creatives veld gebleven in de Update Veldenplan van 2 maart ?

Klopt, diegene met de scherpe blik was het natuurlijk opgevallen dat het ZUID Creatives veld op de tekening ontbrak. Vanzelfsprekend wordt ook het ZUID Creatives veld geüpgraded. De complete tekening van het Veldenplan was echter op 2 maart nog niet voorhanden. Inmiddels wel en het definitief Veldenplan vind je hier.


Loopt alles op schema ?

Vooralsnog loopt alles op schema. De gemeente heeft de aanbesteding de deur uit gedaan en de aannemers kunnen zich tot eind van de maand maart inschrijven. Op basis van de inschrijvingen wordt een aannemer uitgekozen die vanaf 18 april met het Veldenplan begint. De omgevingsvergunning wordt op korte termijn afgegeven. De eerste werkzaamheden zijn al begonnen, te weten het ‘groenvrij’ maken van de Wadi.


Hoe worden de consequenties (zie update veldenplan 2 maart 2022) ondervangen?

Gevolg is dat er (als het allemaal loopt zoals het loopt) vanaf 18 april één veld uitligt en niet gebruikt kan worden. Dat heeft direct effect op de wedstrijdplanning en de trainingen.

Voor een aantal jeugdwedstrijden op bepaalde zaterdagen betekent dit dat we uitwijken naar de hockeyvelden van Shot. Houdt Lisa in de gaten, zodat je weet waar je moet hockeyen (MHC of Shot) ! Voor de donderdagavond competitie heeft Hilvarenbeek veldruimte beschikbaar gesteld (ook dat komt t.z.t. in Lisa te staan). Voor de seniorenwedstrijden op zondag heeft dat verder geen effect.

Trainingen blijven zoveel als mogelijk op onze eigen velden. Het vergt misschien enig aanpassingsvermogen maar het is tijdelijk. Alleen op de vrijdag wordt er getraind bij Shot. 

Bijgaand treffen jullie het trainingsschema aan wanneer er één veld uit ligt. Wanneer dat van kracht wordt (hopelijk natuurlijk vanaf 18 april), wordt dat nog gecommuniceerd.

Het trainingsschema is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid tot stand gekomen. Mocht het trainingsschema voor bepaalde teams toch niet haalbaar zijn, stuur dan een mail naar [email protected]. We kunnen dan kijken wat we kunnen doen. Garanties worden echter niet gegeven. Ook hiervoor is overigens van belang om toch wekelijks Lisa te raadplegen. Het kan namelijk zijn dat door omstandigheden toch zaken last minute wijzigen. Overigens zal daarover dan ook altijd nog contact worden opgenomen met het betreffende team.


Wat betekent de extra veldruimte met het ¾ veld voor volgend seizoen ?

Die extra veldcapaciteit houdt in dat we voor volgend seizoen meer mogelijkheden hebben. Dat betekent onder meer dat de zaterdag wedstrijddagen niet tot ’s-avonds hoeven te duren, maar ook dat er voor trainingsavonden aan bepaalde wensen tegemoet gekomen kan worden (bijv. donderdag avond senioren clubavond). Er wordt momenteel door bepaalde commissies al een doorkijk gemaakt naar volgend seizoen om dit soort zaken vorm te geven.


Wat is belangrijk voor de doorkijk om de extra veldcapaciteit zo goed mogelijk te kunnen inzetten ?

Belangrijk is om snel duidelijk te hebben hoeveel teams er volgend seizoen zijn. Dit zodat daar in de planning rekening mee gehouden kan worden. Mocht je dan ook spijtig genoeg willen opzeggen doe dat dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 1 mei 2022 !


Waar kan ik met vragen terecht?

Het bestuur is van plan om vanaf nu elke drie weken een update omtrent de voortgang van het Veldenplan te geven. Dit zodat iedereen aangehaakt blijft. Mochten er echt vragen zijn die niet kunnen wachten, stuur dan een mail naar [email protected].


Het Bestuur


terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Janneke de Sévaux

Tamar de Snoo

Agenda

25-5 Voorzittersoverleg

8-6 bestuursvergadering

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren