Update Veldenplan 29 april 2022
29 april 2022

We zijn nu een week onderweg … hoe staat het er voor en wat is de planning?

Op maandag 25 april is aannemer Antea begonnen met de werkzaamheden aan het ZUID Creatives veld. Het complete veld, inclusief ondergrond, hekwerk en tegels, wordt eerst verwijderd. Daarna wordt het waterveld opgebouwd.


Het ZUID Creatives veld moet wedstrijdklaar zijn voordat er met het Autobedrijf Roks veld en het ¾ veld wordt begonnen. Als alles loopt zoals het loopt (en dat doet het vooralsnog), zal het ZUID Creatives waterveld in de week van 6 juni wedstrijd gereed zijn. Dat betekent dat er bij MHC Goirle het laatste weekend, 11 en 12 juni, voor het eerst op ‘water’ gespeeld kan worden.


Op maandag 13 juni gaat dan begonnen worden aan het Autobedrijf Roks veld en het ¾ veld. Gezien de impact van die werkzaamheden zullen er vanaf 13 juni geen (hockey) activiteiten mogelijk zijn bij MHC Goirle, ook niet op het ZUID Creatives waterveld. In de week van 8 augustus zullen het Autobedrijf Roks veld en het ¾ veld klaar moeten zijn.


Momenteel wordt er ook gekeken naar de verdere inrichting van ons complex. Zo is het terras bijvoorbeeld geen onderdeel van de aanbesteding en zullen wij dat als MHC Goirle zelf moeten oppakken. Zijn er ideeën, schroom dan niet en geef die door aan [email protected]. Het bestuur zal deze ideeën, tekeningen, ‘moodboards’ doorgeven aan de Projectgroep Velden, die zich ook met de verdere inrichting van het complex bezighoudt.      


Wanneer zijn de velden gereed?

Zoals hierboven aangegeven, zouden de velden in de week van 8 augustus gereed moeten zijn.

 

Vanaf wanneer kunnen we oefenwedstrijden spelen ter voorbereiding op seizoen 22/23?

De wedstrijdsecretarissen worden op de hoogte gehouden van wanneer welk veld wedstrijd gereed is en wanneer er weer (hockey) activiteiten bij MHC Goirle mogen en kunnen plaatsvinden. Op basis daarvan kunnen oefenwedstrijden worden ingepland.

 

Is het het eerste wedstrijdweekend en de afgelopen trainingsweken allemaal goed gegaan?

Op een gastteam en twee scheidsrechters na heeft iedereen de weg naar Hockeyclub SHOT gevonden. Uiteindelijk hebben alle wedstrijden plaats gevonden. Hulde aan iedereen! 


Ook is het fijn te constateren dat iedereen bereid is even in te schikken qua trainingstijd en veldruimte, waardoor iedereen heeft kunnen trainen. Het vergt soms wat aanpassingsvermogen, maar het is voor een goede zaak!


Maar we blijven het zeggen … houdt de LISA app (wekelijks) in de gaten!!!  

 

Extra veldruimte … Extra mogelijkheden!

De wensen qua trainingstijden en trainingsdagen stromen binnen. De TC is er druk mee bezig en kijkt of met alle wensen rekening gehouden kan worden. Garanties worden vanzelfsprekend niet gegeven.

 

Waar kan ik met vragen terecht?

Het bestuur wil elke drie weken een update geven omtrent de voortgang van het Veldenplan, zodat iedereen aangehaakt blijft. Mochten er echt vragen zijn die niet kunnen wachten, stuur dan een email naar [email protected].  

 

Het Bestuur 


terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Janneke de Sévaux

Tamar de Snoo

Agenda

25-5 Voorzittersoverleg

8-6 bestuursvergadering

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren