Verplaatsing scheidsrechterscursus
12 juni 2019

De scheidsrechterscommissie ziet zich genoodzaakt de cursussen die voor dit seizoen gepland stonden te laten vervallen. Door organisatorische problemen is besloten de cursussen in de voorbereiding op komend seizoen opnieuw aan te bieden. Wij beraden ons momenteel op de invulling van de examenavonden en zullen eenieder daar t.z.t. van op de hoogte brengen 

Iedereen die zich al heeft aangemeld voor de cursussen wordt voor een van de nieuwe examendata uitgenodigd en bestaande Drillster accounts blijven geldig. 

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Dion van Gemert

Freek Verhaaf

Agenda

3-6 Jubileummiddag Jongs

3-6 Bestuursvergadering

17-6 Voorzittersvergaderi

20-6 Lustrum Weekend

25-6 Sportdag OBS 't Schr

30-6 Algemene Ledenvergad

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren