Commissie_Bestuur 

Welkom op de site van het bestuur
(contact met het bestuur: [email protected])

 

Het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging zijn de commissies zelf. Elke commissie krijgt binnen het bestuur een bestuursverantwoordelijke toegewezen, die het aanspreekpunt is voor deze commissie.De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een optimaal functioneren van de club. Daarbij ligt haar taak primair bij het coördineren, stimuleren, faciliteren en bewaken van de door de club uit te voeren activiteiten. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van de daartoe ingestelde commissies. Elke commissie krijgt binnen het bestuur een bestuursverantwoordelijke toegewezen die het aanspreekpunt is voor deze commissie.

Daarnaast zal het bestuur anticiperen op de voor de club van belang zijnde ontwikkelingen van de omgeving en ook eigen beleid ontwikkelen. Het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging zijn de commissies zelf. Elke commissie krijgt binnen het bestuur een bestuursverantwoordelijke toegewezen, die het aanspreekpunt is voor deze commissie.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Bas Tooten
[email protected]

Verantwoordelijk voor:
  • Algemene zaken
  • Commissie van Beroep
  • Externe Contacten

Secretaris:

Geert-Jan Gussen
E-mailadres: [email protected]

Verantwoordelijk voor:

Penningmeester:
Jan Mastenbroek
[email protected]

Verantwoordelijk voor:

Bestuurslid:
Marielle Finders
[email protected]

Verantwoordelijk voor:

Bestuurslid:
Leon van Pelt
[email protected]

Verantwoordelijk voor:Bestuurslid:
Ruud van Maaren
[email protected]

Verantwoordelijk voor:Bestuurslid:
Danielle Kruize
[email protected]

Verantwoordelijk voor:


Financiële Ondersteuning:
Mariëtte Pullens
[email protected]


Belangrijke documenten:

Mocht je interesse hebben voor een bestuursfunctie, of heb je gewoon een vraag of opmerking aan het bestuur, neem dan contact op met ons via [email protected].

 

 

Vandaag jarig

Maxime van de Plas

Maxime Wolters

Agenda

19-11 Bespreking / eten H1

20-11 Zaalhockey informati

26-11 Bestuursvergadering

6-1 integraal commissie-

17-4 Koningsspelen 2020 -

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren