Commissie_Straf 

Welkom op de site van de strafcommissie.
(contact met de strafcommissie? klik hier)

 

De strafcommissie is tijdelijk ondergebracht bij de Scheidsrechterscommissie. Registratie en bewaken uitvoeren straffen op gele en rode kaarten worden door scheidsrechtercommissieleden uitgevoerd

Op 27 mei 2009 heeft het bestuur de beleidsnotitie van onze commissie goedgekeurd. Dat betekent dat we het strafbeleid vanaf dat moment op basis van deze notitie gaan toepassen.

De doelstelling, meer gericht op SPORTIVITEIT EN RESPECT dan op STRAFFEN, luidt:

 

 

‘Het bevorderen van het respectvol omgaan met elkaar van alle leden en belangstellenden in en buiten de vereniging’.

 

 


De beleidslijn die we hebben uitgezet heeft betrekking op:
  1. Gedrag op het terrein van MHC Goirle dat niet getolereerd / geaccepteerd kan worden;
  2. Gele en rode kaarten die aan spelers/speelsters van MHC Goirle worden uitgereikt.

1. Bij gedrag dat niet getolereerd / geaccepteerd kan worden kan gedacht worden aan bijv: schelden, slaan, ruzie maken, vernielingen, misbruik van faciliteiten van de club, opzettelijk gevaarlijk spel, enz.

Wij hopen daarvoor als commissie niet in actie te hoeven komen, maar dat kan alleen als we ons zowel binnen als buiten het veld correct gedragen. Het goede voorbeeld geven door jong en oud is hiervoor het sleutelwoord.

Indien leden, onverhoopt, ‘niet wenselijk gedrag’ vertonen zullen ze zich bij de strafcommissie moeten verantwoorden, die vervolgens het bestuur adviseert over het toepassen van een sanctiemaatregel.

2. Regels met betrekking tot gele en rode kaarten zijn van de KNHB. De strafcommissie gaat hier alsvolgt mee om:

  • Iedere gegeven kaart of verwijdering uit een wedstrijd wordt geregistreerd bij de strafcommissie; (via de wedstrijdsecretariaten)
  • De overtreder dient altijd direct na het gebeuren een mailreactie te sturen naar [email protected] met daarin tekst en uitleg over het gebeurde en over de gevolgen daarvan;
  • Bij een 2e gele kaart (tijdelijke verwijdering) kan een gesprek volgen tussen de overtreder en de strafcommissie. De ernst van de overtreding is hierin bepalend of er een gesprek volgt;
  • Bij een 3e gele kaart en in alle gevallen dat er een rode kaart is gegeven, volgt er een gesprek tussen overtreder en strafcommissie;
  • Geldboetes die de KNHB voor overtredingen oplegt aan MHC Goirle, worden vanaf de B-jeugd op de overtreder verhaald.

Als alle leden en belangstellenden voor een sportief en plezierig seizoen zorgen, waarin normen, waarden en respect de boventoon voeren, zal de strafcommissie maar weinig in actie hoeven te komen.

 


 

Vandaag jarig

Er zijn geen jarigen

Agenda

10-11 Scheidsrechtersexame

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren