Wedstrijden op veld 1 live volgen
18 november 2021

Zoals bekend is het momenteel niet mogelijk om wedstrijden aan het veld te bekijken tot in ieder geval 6 december.

Gelukkig beschikken we sinds kort over een camera systeem waarmee we de wedstrijden op veld 1 via een "verborgen” link (verborgen betekend dat de video niet via google o.i.d. vindbaar is) beschikbaar kunnen stellen in een proef die we de komende 4 weken uitvoeren.

Vanaf komend weekend zullen we dan de coaches van de thuisspelende teams voorzien van de verborgen link om de wedstrijden te kunnen bekijken. De coach kan deze link vervolgens verspreiden aan de betrokken ouders.

Het gebruik van video beelden is natuurlijk aan regels gebonden. De volgende brengen we graag onder de aandacht:

1.De beelden zijn niet publiekelijk beschikbaar en ook de verborgen link mag niet door ouders publiekelijke (facebook, instagram etc) beschikbaar gemaakt worden. Indien de club wordt geïnformeerd dat dit wel gebeurt, zullen we de link uitschakelen.

2.Er is door de club beleid gemaakt over hoe we omgaan met de beelden. Informatie hierover is te lezen in het clubhuis, maar vind je ook als bijlage bij dit bericht.

3.Spelers of ouders die bezwaar willen maken tegen opnames kunnen dit per mail bij het bestuur kenbaar maken via [email protected] Deze teams zullen vervolgens niet op veld 1 ingepland worden.

4.Het gaat hier om een proef die we eind december zullen evalueren.

We hopen met deze proef ervaring op te doen met hoe we - naast analyse - beter gebruik kunnen maken van het nieuwe camera systeem èn tegelijkertijd ouders in de gelegenheid kunnen stellen wedstrijden van hun kind te bekijken binnen de geldende Corona richtlijnen.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit bericht dan horen we dit natuurlijk graag!

Bestuur MHC GoirleBijlage: 360SiMHCGoirleInformatiebezoekerscomplexversie18112021.pdf

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Roelefien Berendschot

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren