club van 100
31 oktober 2012

De ‘Club van 100’, wordt u ook lid ?
Op 25 oktober jl, tijdens de introductie avond voor nieuwe leden, kregen de bezoekers van deze informatieavond een primeur: de ‘geboorte’ van ‘de club van 100’ binnen onze vereniging !

Het initiatief om een ‘Club van Honderd’ in het leven te roepen is ingegeven door het feit dat het steeds duidelijker wordt dat een ambitieuze vereniging meer en meer afhankelijk is van inkomsten uit sponsoring. Wil je als vereniging continuïteit van je activiteiten bieden of zelfs een stapje hoger komen dan is het essentieel dat je over voldoende financiële middelen beschikt. Om dit te kunnen realiseren is ook binnen MHC Goirle het idee ontstaan om een "Club van Honderd" op te richten, met als doelom wat extra financiële ruimte te creëren binnen de vereniging.

Graag willen wij uitleggen wat de Club van 100 inhoudt en u enthousiast maken om hier deel van uit te maken.

De Club van 100 zijn vrienden van MHC Goirle, een groep mensen die zich betrokken voelt bij onze club. Jaarlijks investeren zij een bedrag aan de club waarmee zij een bepaald doel steunen binnen MHC Goirle . De gelden die hieruit voort komen worden vervolgens beschikbaar gesteld voor de realisatie van projecten, waarvan de gehele club plezier heeft en die zonder deze steun niet of slechts gedeeltelijk haalbaar zouden zijn.

De naam Club van 100 zegt niets over het aantal leden dat de club heeft maar over de bijdrage die men levert. Elk lid verplicht zich om jaarlijks 100 Euro te betalen.

Waarom lid worden?
Laten we er geen doekjes om winden: De Club van 100 vrienden hebben bovenal het doel om extra geld te genereren voor MHC Goirle. Daarnaast zal de groep een extra band creëren met de club. Als Club van 100 Vriend raak je meer betrokken bij het reilen en zeilen van de club. Bovendien bouw je met deze gemeenschappelijke interesse makkelijk een interessant netwerk op.Het doel van de Clubvan100 (geld vergaren) is goed voor MHC Goirle maar bovenal is het gewoon erg leuk om bij de club te horen. Het is leuk voor de contacten, voor de aandacht die deze club krijgt en voor de leuke evenementen die worden georganiseerd.
Daaraan kunt u bijdragen en deelnemen door ook lid te worden van deze Club van Honderd en zo meewerken aan een goed draaiende hockeyvereniging.

Doel:

De club van honderd heeft ten doel de ondersteuning, zowel financieel, facilitair of anderszins, van Mixed Hockey Club Goirle en dit alles in de ruimste zin van het woord. Van een deel van het binnenkomende geld zullen concrete doelen binnen de vereniging worden gefinancierd. De doelen dienen ten goede te komen aan een zo breed mogelijke doelgroep. Het streven is jaarlijks minimaal ¾ van de opbrengst ten goede te laten komen aan de vereniging.

De Club van100 zal in de opstartfase een zichzelf ontwikkelende groep zijn.Na gebleken voldoende enthousiaste belangstelling zullen de nodige formaliteiten geregeld gaan worden. Hierover zal te zijner tijd nog nadere informatie versterkt worden.

Waar men het geld in gaat zetten, is vooralsnog onderwerp van overleg met het bestuur. Maar gezien de plannen die er leven voor uitbreiding en renovatie van het clubhuis, zal deze bijdrage bijzonder welkom zijn!

Wat krijgt u ervoor terug?
In ieder geval geeft u zichzelf met het lidmaatschap de wetenschap dat u het goede werk binnen MHC Goirle ondersteunt. Ook ligt het in de bedoeling minimaal eens per jaar een leuke feestavond of informatie bijeenkomst te organiseren die door 2 personen per inschrijving bezocht kunnen worden.

Wie lid wordt van de Club van Honderd verdient een eervolle vermelding. Iedere weldoener krijgt namelijk een naamplaatje op het ledenbord van de Club van Honderd. Dat bord hangt goed zichtbaar in het paviljoen. Ook op de site komt een aparte vermelding te staan

Hoe meer leden, hoe meer de Club van Honderd kan betekenen voor de vereniging!

Ook belangstelling?

Indien u hier graag aan wilt deelnemen verzoeken wij uw interesse kenbaar te maken door te mailen naar [email protected] . Ook als u vragen, opmerkingen of tips heeft dan horen wij dit graag. Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling


terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Dieke Severijns

Marijn Verhoeven

Agenda

22-9 Scheidsrechtersexame

10-11 Scheidsrechtersexame

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren