Nieuwjaarstoespraak
6 januari 2014

Dames en Heren,
Welkom op de Nieuwjaarsborrel van MHC Goirle, de tijd is omgevlogen, het jaar 2013 zit er weer op en 2014 is al weer een week oud.

De eerste helft van de veldhockeycompetitie is al weer voorbij en dit is voor diverse teams naadloos overgegaan in de zaalhockeycompetitie of zaal trainingen.

In het kalenderjaar 2013 is weer veel gebeurd; het was het jaar van vernieuwing & onderhoud.

Het begon vorig jaar met een nieuwe scorebord en daarnaast een metamorfose voor onze website, het digitaal wedstrijdformulier werd geïntroduceerd en hangt er een defibrillator waartoe ook de wijk De Schietberg toegang heeft. Ook binnen de organisatie van de club werd het kussen weer opgeschud: er waren diverse wisselingen in bestuur en commissies.

En zo kan ik nog wel een paar zaken opnoemen maar de grootste vernieuwing naast de nieuwe velden die we afgelopen jaar in gebruik mochten nemen is uiteraard de renovatie van ons paviljoen. En die is met veel inspanning heel goed gelukt! We krijgen van veel kanten complimenten, zowel van ‘eigen’ mensen als van bezoekers van andere verenigingen. En daar mogen we best trots op zijn! Ik vind bovendien dat het paviljoen steeds meer een echte ‘huiskamer’ van onze vereniging aan het worden is.

Op sportief gebied is natuurlijk ook het nodige op te merken. Onze vaandelteams verkeerden halverwege dit kalenderjaar een beetje in mineurstemming want de sportieve aspiraties om zich te handhaven in de eerste klasse konden helaas niet worden waargemaakt. Zowel Heren 1 als Dames 1 moesten een treetje lager gaan spelen. Zoals bekend doen onze dames het inmiddels echter uitstekend in de 2e klasse en ook het herenteam dat een complete metamorfose heeft ondergaan voldoet aan de verwachtingen om zich te stabiliseren.

We hadden weer een fors aantal kampioenen in de diverse geledingen. Ik zal ze niet allemaal benoemen want dan doe ik anderen wellicht te kort. Maar het was een mooie lijst waar we trots op zijn!

Op hockey technisch vlak is afgelopen jaar hard gewerkt aan het uitbouwen van de nieuwe structuur rondom Breedtesport – Topsport. Er moesten nog wel wat ‘kinderziektes’ overwonnen worden. Topsport kan niet kan bestaan zonder de Breedtesport en andersom. Beide segmenten zijn even belangrijk binnen MHC Goirle. Dat blijkt maar weer eens uit het feit dat we dit jaar zelfs een vierde recreantenteam mochten begroeten! Bij de start van het lopend seizoen werd het nieuwe concept verder uitgerold en werd een nieuw eigen trainingsplan gelanceerd.

Verder hadden we diverse succesvolle minikampen, clinics en info sessies die druk werden bezocht en zeer motiverend werkten. ZelfsEric Verboom,de assistent bondscoach, was bij MHC Goirle te gast. Ook het Funkey hockey is nog steeds een groot succes evenals de jaarlijkse vriendjestrainingen waarmee we nieuwe aanwas binnenhalen.

Naast de wedstrijden zijn er andere leuke activiteiten op de club geweest. ‘Derde helften’, Sint Nicolaas, biercantus, ‘Kerst Inn’ Eindejaars-winterstopfeest, teveel om op te noemen. Dit soort dingen zorgt ervoor dat het ook buiten de wedstrijden om goed toeven is bij MHC.

Wat ik ook nog even wilde aanhalen was natuurlijk mijn verkiezing tot ‘clubheld’ van de provincie, en straks misschien nog wel van heel Nederland. Ik ben daarmee zeer vereerd, dat mag u best weten. Dat is voor mij een teken dat ik de juiste dingen doe die door veel mensen gewaardeerd worden en dat we als bestuur op de goede lijn zitten. En daarmee heb ik meteen een brugje geslagen naar een dankwoord voor onze vrijwilligers

Ook in 2013 werd onze club weer gedragen door de vele vrijwilligers. Zonder hen zijn we geen club. Zo simpel ligt dat. Velen van jullie zijn wekelijks druk in de weer om al onze hockeyzaken goed in te vullen. Voor sommigen is het bijna een baan erbij. Wij zijn iedereen erg dankbaar voor de uurtjes die jullie in de club steken.
En al mogen we niet klagen over de bereidwilligheid van velen, we moeten alert blijven, want nog lang niet alle posten zijn bezet. Beste mensen geloof mij, zonder actieve vrijwilligers is het echt onmogelijk om onze mooie club draaiende te houden.

Een andere groep die ik om hun trouw wil roemen zijn onze Sponsors en club van 100 leden. Om ieder jaar de begroting weer rond te krijgen zijn we afhankelijk van sponsoring. Ondanks de economisch lastiger tijden toonde onze jaarrekening gelukkig een stijging van onze inkomsten door sponsorgelden. De Sponsorcommissie heeft dit jaar weer diverse nieuwe sponsors binnengehaald. Wij proberen een omgeving te scheppen, waarbij sponsoren het gevoel krijgen sportief, dan wel zakelijk zich zo thuis te voelen dat zij het waard vinden om hun tijd en geld te investeren.

Vooruitblik 2014

Door al deze bindende aspecten rondom het reilen en zeilen van onze mooie club, kijken wij als bestuur vol vertrouwen naar het jaar 2014. Een jaar waarin wij financieel met gepaste soberheid om zullen gaan met de beschikbare middelen.

MHC Goirle bestaat nu 33 jaar. Onze taak is het om de club anno 2014 verder te brengen, met oog voor onze clubtraditie en inspelend op nieuwe ontwikkelingen. Door een duidelijke visie en het stellen van uitdagende doelstellingen halen we de organisatie uit de comfortzone. We kunnen niet tevreden blijven met meer van het zelfde, de gebaande paden blijven belopen als we ons willen verbeteren. Door een geweldige inspanning van veel mensen binnen onze vereniging is dit goed gelukt. Die drive en dat enthousiasme moeten we in 2014 zien te behouden!

Afsluiting

Dankzij de inzet en enthousiasme van iedereen zijn we een bloeiende vereniging waar we trots op mogen zijn. MHC Goirle staat als een huis! Maar ook dat huis heeft onderhoud nodig en dit betekent dat er volgend jaar weer genoeg te doen is. Ik kijk er naar uit!

Ik wens u, namens het bestuur van MHC Goirle, een gelukkig, gezond, sportief en succesvol 2014 toe!

Bas Tooten

Voorzitter MHC Goirle


terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Krijn van Dolderen

Agenda

10-11 Scheidsrechtersexame

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren