Teamindeling, selecties en antwoorden
19 juni 2014

Beste junioren, ouders/verzorgers, coaches en Trainers

De selectie is na nagenoeg afgerond, we zijn daarmee ook in de eindfase aangekomen van de teamindeling. Dit jaar hebben we naar aanleiding van opmerkingen van ouders, coaches en trainers e.a. trachten te verbeteren. De meest gehoorde opmerking in allerlei vormen "het niveau verschil in het team is te groot". Hiervoor hebben we het belangrijkste uitgangspunt uitgebreid nl: Een junior moet kunnen hockeyen in een zo goed mogelijk passend team op zijn of haar eigen niveau. Door deze laatste toevoeging zijn de keuzes ander gemaakt en ingevuld als de jaren hiervoor. Dit heeft tot veel vragen geleid. Met de bijlage gaan wij er van uit dat de gestelde vragen beantwoord worden.

met vriendelijke groet

Commissie Topsport, Breedtesport en Hockeyplan

Ps de bijlage kan in de Lisa app niet geopend worden. ga hiervoor naar de website van MHC GoirleBijlage: teamindeling selectie en antwoorden op vragen.pdf

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Jasmijn De Jong

Noor van Steen

Agenda

3-6 Jubileummiddag Jongs

3-6 Bestuursvergadering

17-6 Voorzittersvergaderi

20-6 Lustrum Weekend

25-6 Sportdag OBS 't Schr

30-6 Algemene Ledenvergad

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren