Algemene ledenvergadering 7 juli
14 juni 2016

Alle leden zijn welkom op de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 7 juli. De avond start om 19.30 uur. Tijdens deze avond bespreken we de volgende onderwerpen: wat hebben we opgebouwd in het afgelopen seizoen, wat is de financiƫle stand van zaken en wat gaat er komend seizoen gebeuren. De agenda wordt binnenkort via de mail verstuurd naar alle leden. Vergaderstukken liggen een half uur voor aanvang ter inzage.

Is op bovengenoemd tijdstip tijdens de vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan zal een nieuwe vergadering worden gehouden op een later tijdstip op dezelfde dag (overeenkomstig art. 11.3 van het Huishoudelijk Reglement). Na afloop is er nog een gezellige borrel.

Conform het huishoudelijk reglement van MHC Goirle moet het rooster van aftreden tijdig opgesteld worden. Bij deze maakt het bestuur het huidige rooster van aftreden bekend.

Bestuurslid

Aanvang

Statutair aftredend

Status

Ruud van Maaren

01-01-10

01-07-17

 

Jan Mastenbroek

01-03-11

01-07-17

 

Raymond Tuerlings

01-03-11

01-07-17

Aftredend niet herkiesbaar

Bas Tooten

01-07-11

01-07-17

 

Marielle Finders

01-03-14

01-07-16

Aftredend herkiesbaar

Leon van Pelt

01-04-15

01-07-17

 

Geert Jan Gussen

 

 

Verkiesbaarterug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Krijn van Dolderen

Agenda

10-11 Scheidsrechtersexame

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren