2e aankondiging Bijzondere Ledenvergadering
11 oktober 2019

Beste leden, vrijwilligers, ouders en betrokkenen van MHC Goirle,  
  
Vorige week hebben wij jullie in een vooraankondiging uitgenodigd voor de Bijzondere Leden Vergadering (BLV) op 31 oktober in het clubhuis. Wij hebben via diverse kanalen positieve reacties mogen ontvangen gezien het feit dat wij niet alleen de leden van MHC Goirle uitnodigen maar ook alle ouders, vrijwilligers en overige betrokkenen. Het belooft dan ook een drukbezochte vergadering te gaan worden. Dat doet ons goed en dat is precies wat we ook voor ogen hebben.   
Wij geven jullie in  aanloop naar de BLV op 31 oktober regelmatig een korte update. Zo ook nu.   

• De officiële statutaire uitnodiging en agenda ontvangen jullie uiterlijk 7 dagen voor de 31e. In deze uitnodiging vinden jullie dan ook een link naar de voorgestelde gewijzigde statuten en het geactualiseerd huishoudelijk reglement die wij aan de vergadering voor zullen leggen ter goedkeuring.   
• In de bijlage van deze mail vinden jullie het complete voorstelrondje van de voorgedragen voorzitter en de vier voorgedragen nieuwe bestuursleden. Zo zijn jullie volledig aangesloten.  
 • Van de huidige bestuursleden blijven Jan Mastenbroek in de rol van Penningmeester en Patrick Severijns als bestuurslid aan en hoeven tijdens deze BLV niet herkozen te worden aangezien beide heren op 4 juli voor 2 jaar zijn benoemd.   
• Geert-Jan Gussen en Daniëlle Kruize zullen hun bestuurstermijn tot 1 juli 2020 uitwerken en zich daarna niet herkiesbaar stellen. Marielle Finders heeft ervoor gekozen om na de BLV haar taken over te dragen. Er wordt gezorgd voor een goede en zorgvuldige overdracht van zaken en taken naar de nieuwe leden van het bestuur.  
   
Wij kijken uit naar een overweldigende opkomst. Motiveer elkaar om hierbij aanwezig te zijn.   
  
Voor nu alvast hartelijk dank!  
  
Namens het huidige en het voorgestelde bestuur,  
  
  
Interim – voorzitter          Voorgedragen voorzitter    
Jan Mastenbroek           Dennis Schoormans   


Bijlage: voorstellen nieuwe bestuursleden 2019.pdf

terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Stijn van Dijck

Willeke Vanhooren

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren