lidworden_opzeggen 

Opzeggen lidmaatschap

Het kan zijn dat je besluit om het lidmaatschap op te zeggen. Hieronder lees je alle relevante informatie over opzeggingen.

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen. Dit betekent dat stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar mogelijk blijft voor (sport)verenigingen, indien het lid niet opzegt. Dit houdt dus in dat de contributie jaarlijks automatisch wordt gecontinueerd zolang een lidmaatschap niet is opgezegd. Eenmaal in rekening gebrachte contributie zal niet worden teruggestort. Voor uitzonderingen hierop kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Opzeggen door een lid kan alleen schriftelijk via de ledenadministratie, dus nooit via het bestuur, een commissie of een trainer, op het emailadres 
[email protected].

Je krijgt altijd een bevestiging van de ledenadministratie bij een opzegging. Je opzegging via mail wordt pas definitief als deze is bevestigd door de ledenadministratie. Heb je deze niet ontvangen, dan kan het zijn dat er iets is misgegaan. Neem dan voor de zekerheid nog even contact met ons op. Het zou vervelend zijn als je later nog een nota ontvangt.

Indien een lid zich misdraagt of in strijd handelt met de statuten of het huishoudelijk reglement, dan is het bestuur bevoegd om het lidmaatschap te beëindigen. Lees hierover meer in de statuten (via pagina bestuur).

Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal het onderstaand voorstel worden gedaan om het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Dit artikel zal dan vanaf het nieuwe seizoen worden toegepast.

Te late opzegging lidmaatschap:

Als een lid na 1 juni opzegt, kan het bestuur kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn om eventuele kosten van terugtrekking van een team uit de contributie en administratiekosten af te dekken. Hierbij is artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing:

Het lidmaatschap loopt van 1 juni tot en met 31 mei in het volgende jaar. Het lidmaatschap kan niet tussentijds worden opgezegd en contributie wordt niet teruggestort.
  • Bij opzegging na 31 mei maar vóór 1 juli, is het lid een boete van € 50,- verschuldigd.
  • Bij opzegging na 30 juni maar vóór het eerste competitieweekend van het volgend verenigingsjaar, is het lid de helft van de contributie over het volgend verenigingsjaar verschuldigd.
  • Bij opzegging tijdens of na het eerste competitieweekend van het volgend verenigingsjaar, is het lid de volledige contributie over het volgend verenigingsjaar verschuldigd.
  • Als een lid twijfelt over zijn opzegging, kan hij dit schriftelijk vóór 1 juni aangeven bij het bestuur. In afwijking van artikel 5 lid 2 is het verenigingslid in dat geval alleen € 50,-administratiekosten verschuldigd bij daadwerkelijke opzegging voor het eerste competitieweekend.
 

Vandaag jarig

Lola Coehorst

Veerle Nijhuis

Tuur Smarius

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren