Inschrijfformulier MHC Goirle

Fijn dat je lid wilt worden van Mixed Hockeyclub Goirle. Om lid te worden dien je onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Als je jonger dan 18 jaar oud bent, dan moet je het formulier door je ouders laten invullen.
 
Middels het insturen van dit formulier ga je akkoord met onderstaande spelregels:
  1. Ieder lid houdt zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van MHC Goirle
  2. Ieder lid houdt zich aan de bepalingen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
  3. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat ze meehelpen met het vervoer van de kinderen naar uitwedstrijden
  4. Vanaf de A-jeugd is iedereen verplicht om een scheidsrechterskaart te halen
  5. Per seniorenteam is er een verplichting om scheidsrechters te leveren en bardiensten te draaien
  6. Betaling van het inschrijfgeld van € 25
  7. Contributiebetaling is enkel mogelijk via een doorlopende machtiging
  8. Ieder lid is verplicht wijzigingen in zijn of haar gegevens schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie.
  9. Het beëindigen van het lidmaatschap kan enkel schriftelijk bij de ledenadministratie per seizoen vòòr 1 juni van elke seizoen.
Na het volledig invullen van het inschrijfformulier krijg je een bevestiging op je scherm en een bevestiging per mail. Heb je deze niet ontvangen, dan is er iets misgegaan met je inschrijving. Vaak blijkt dat niet alle verplichte velden zijn gevuld. Neem dan contact op met onze ledenadministratie.

Zonder deze bevestiging mag men niet deelnemen aan (proef)trainingen en/of wedstrijden.

Vrijwilligers:
Dit formulier is ook bedoeld voor personen die al vrijwilligerswerk verrichten en geen lid zijn van onze vereniging. Zij moeten namelijk binnen LISA (= ledeninformatiesysteem) kunnen werken. We hebben deze gegevens nodig om inloggegevens en contactgegevens aan te maken. Hoewel het afgeven van een doorlopende machtiging verplicht is, zal er dan natuurlijk niets van je rekening worden afgeschreven!
Kies bij "Soort lidmaatschap" voor vrijwilliger. Verder vragen we je om in ieder geval de tweede vraag onder het kopje "Vrijwilliger" in te vullen, omdat we deze nodig hebben om een juiste inlogcode aan te maken.

Proefleden:
Ieder nieuw lid mag twee keer gratis meetrainen om te bepalen of hockey iets voor hem of haar is. Voorwaarde is dat middels een inschrijfformulier via de ledenadministratie verloopt ([email protected]). Je krijgt hiervan altijd een bevestiging. Zonder deze bevestiging mag je niet deelnemen aan de proeftrainingen. Nadat de twee trainingen zijn verstreken wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap. Mocht een proeflid geen definitief lid willen worden, dan dient hij of zij dit tijdig te melden bij de ledenadministratie.

 
Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie:
Hans Haverkamp of Lisette van Daal: [email protected]

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Hockeyverleden
  Om een inschatting te maken waar we je het beste in kunnen delen, vragen we de volgende vragen in te vullen.

 
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
Soort lidmaatschap
  Het kan voorkomen dat er het eerste seizoen geen plaats is. Je wordt dan automatisch op de wachtlijst geplaatst. Soms is het mogelijk om alvast mee te trainen als trainingslid.

 
   
   
   
   
vrijwilligerswerk
  Ontzettend fijn dat jij (of je kind) lid wilt worden van onze club! MHC Goirle is een vereniging die volledig wordt geleid en gecoördineerd door de leden zelf. Het is dus van belang dat ieder lid of ouder van een jeugdlid een bijdrage levert aan het goed functioneren van de club. Naast een keer rijden voor uw kind wordt u ook gevraagd om een bijdrage te leveren door iets te doen wat u ook leuk vindt en wat ons, de club, helpt. Denk dan aan bv. het bijhouden en opknappen van de speeltuin, houten schuur, het verwerken van formulieren in een databestand (beoordelingsverslagen van coaches), het organiseren van een sinterklaasfeest, etc. Hieronder kunt u aangeven naar welke vrijwilligerstaken uw voorkeur uitgaat. We vragen niemand om een buitensporige inspanning, maar u dient rekening te houden met een bescheiden inzet van enige vrije tijd. Hierdoor draagt u bij aan het in stand houden van de vereniging. Er zal vrijwel nooit direct op u een beroep worden gedaan, maar "verenigen" doen we

 
   
   
Betalen
  Vanaf seizoen 2009/2010 kunnen nieuwe leden enkel betalen via een doorlopende machtiging. Door inzending van het inschrijfformulier verleent men tot wederopzegging machtiging aan MHC Goirle om van zijn/haar ingevulde rekeningnummer bedragen af te schrijven inzake het lidmaatschap. Deze machtiging heeft uitsluitend betrekking op het innen van de jaarlijkse contributie en het bijbehorende inschrijfgeld (25 euro). Je ontvangt elk seizoen een factuur met daarop het te incasseren bedrag. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Er geldt een wettelijke terugboekinstermijn van 56 dagen. Mocht je later in het seizoen lid zijn geworden, dan wordt de incasso, afhankelijk van de termijnkeuze, verdeeld over de resterende incassodata.

 
   
   
Akkoord gebruik beeldmateriaal en persoonsgegevens
  Bij MHC Goirle maken wij gebruik van de persoonsgegevens om binnen (en buiten) de club leden en niet leden te informeren over onze activiteiten. Denk hierbij aan foto’s en video’s maar ook gegevens als e-mail en telefoon. Door insturen van het formulier ga je akkoord met het gebruik van beeldmateriaal, email en telefoonnummers. Mocht u tegen dit gebruik bezwaar hebben verzoeken wij u daarvoor een email te sturen aan: [email protected]

 
Ondertekening en akkoord
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Vandaag jarig

Imke van Aart

Thijmen van Dijck

Robin van Gennip

Joep Taminiau

Olivia Vos

Sam Vriens

Hugo Vroegh

Agenda

22-6 9 tegen 9 toernooi

25-6 bestuursvergadering

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren