informatie_convenant regio 

Convenant hockeyclubs regio

Eind 2019 is een bijzondere samenwerking ontstaan tussen de hockeyverenigingen in de regio. Deze hockeyverenigingen zijn kennis en ervaringen gaan delen om op technisch en organisatorisch vlak samen vooruitgang te boeken, het plezier tijdens het hockeyen en het aantal leden in de regio te laten groeien. Bij elkaar in de keuken kijken en transparante informatie delen vraagt openheid in de communicatie, maar in het bijzonder vertrouwen in de juiste intenties en het nakomen van de gemaakte afspraken.

Er werd uitgesproken dat het niet de bedoeling moet zijn om spelers of speelsters bij elkaar te ronselen. Tegelijkertijd zou het voor exceptionele talenten mooi zijn als zij zich in de regio verder kunnen ontwikkelen.

Daarom hebben de hockeyverenigingen een gezamenlijk convenant opgesteld. Hierin is overeengekomen hoe een talent dat het niveau van de eigen vereniging overstijgt, begeleid kan worden naar een andere vereniging die in de regio op een hoger niveau uitkomt.
Het belang van de betreffende speler / speelster staat voorop, maar de mogelijkheid blijft om terug te keren bij een onverwachts tekort voor de eerste lijn van de eigen club of als hij / zij om andere redenen liever terugkeert naar de eigen vereniging.

Lees hier het convenant met daarin de afspraken waaraan alle betrokken verenigingen zich aan zullen houden.

Rechtstreekse contacten van spelers / speelsters en / of trainers en / of coaches met een andere vereniging zonder tussenkomst van de TC zijn niet meer gewenst omdat dit de samenwerking tussen de verenigingen in de regio kan schaden. Wij hopen daarom dat iedereen gemaakte afspraken respecteert en naleeft. Mocht er toch op een andere wijze contact worden gelegd, of wil jij graag jouw mogelijke overgang naar een andere vereniging bespreken, stuur dan een mail naar [email protected].


 

Vandaag jarig

Harrie van den Broek

Judith Meuwissen

Agenda

De agenda is leeg

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren