informatie_selectiebeleid 

Selectieprocedure prestatieve teams

Het doel van selecteren voor onze vereniging

De hoofddoelstelling van de selectieprocedure is het formeren van kwalitatief gelijkwaardige groepen van een zo hoog mogelijk niveau, waarin de meisjes/dames en jongens/heren optimaal kunnen functioneren. Daarbij valt te stellen dat er binnen de club personen zijn die hockey meer recreatief dan prestatief benaderen. Voor alle hockeyers gelden natuurlijk dezelfde regels. Maar zij die de hockeysport duidelijk als prestatieve sport benaderen en met die insteek willen trainen, spelen, en geselecteerd willen worden, kunnen terecht bij de topsportteams van de vereniging. De meer recreatieve ingestelde leden kunnen terecht bij de breedtesportteams waar de teamindeling plaatsvindt op basis van andere aspecten.

Subdoelen van de selectieprocedure zijn het creëren van situaties waarin de speler/ster zich ontwikkelt naar haar eigen top en het scheppen van voorwaarden voor de prestatieve opbouw van de vereniging waarbij de doorstroming naar opvolgende topsportteams centraal staat. Uiteindelijk moet zo het niveau van de eerste teams (heren 1 en dames 1) op het gewenste niveau komen. Tot slotte moet – binnen de kaders van de selectiecriteria - zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen aan de wensen van de spelers, de ouders, de trainers en de coaches.


Het selecteren:

De beginsituatie

Allereerst wordt vastgesteld wat het totale aantal jeugdleden en seniorenleden voor het volgende seizoen zal zijn. Vervolgens wordt per leeftijdscategorie bepaald hoeveel teams er zullen worden samengesteld. En tenslotte wordt bekeken welke teams er tot de topsportcategorie zullen gaan behoren en welke teams er tot de breedtesportcategorie gaan behoren. In principe behoort het eerste team van elke categorie tot de topsportteams. Wanneer er meer dan 3 teams per categorie kunnen worden samengesteld, kan ervoor gekozen worden om ook het tweede (en soms zelfs het derde) team in die categorie in te delen volgens de criteria van de topsportteams.

De selecties voor de jeugdteams worden gehouden voor de 11-tallen van de D- t/m de A-categorie. Bij de senioren geldt dat heren/dames 1 en 2 tot de topsportteams behoren en volgens een selectieprocedure zullen worden samengesteld. De selectieprocedure bij de senioren zal echter afwijken van de procedure voor de jeugdteams.

De selectiecriteria

Bij het selecteren worden meerdere criteria gehanteerd. Het Hockeyplan geeft hierin ook kaders aan waarop spelers per categorie zich kunnen ontwikkelen. Beoordelingsverslagen van onafhankelijke beoordelaars en de eigen trainers en coaches geven informatie over de volgende selectiecriteria:

 • Technische aspecten: baltechniek, stickhandling,
 • Tactische aspecten: inzicht
 • Conditionele aspecten: snelheid, wendbaarheid
 • Samenwerking, teamwerk
 • Motivatie/mentaliteit: alertheid, doorzettingsvermogen, sportief gedrag, aanwezigheid
 • Spelpositie in relatie tot een goede invulling van de verschillende posities in een team (voornamelijk geldt dit vanaf de B-jeugd)

Het tijdstip van selecteren

Rekening houdend met de data waarop de club de teamopgave moet doen aan het district of de bond en het begin en einde van de competitie, en de vakanties; en de mogelijkheid van een eventuele herkansing of inhaalmoment wordt jaarlijks een planning gemaakt voor het selectietijdstip voor het volgende seizoen. Dit wordt aan alle leden gecommuniceerd. De Topsportcommissie Selectie&Talenten is hierin initiator, en er wordt samen met de andere deelcommissies (Topsportcommissie en Breedtesportcommissie Junioren) overlegd over de opzet van de selectietrainingen.

De selectie:

De selectietrainingen vinden plaats aan het einde van het lopende seizoen (mei/juni. De Topsportcommissie Selectie&Talenten bepaalt, in samenspraak met andere commissies, trainers en coaches, welke spelers voor de selectietrainingen worden uitgenodigd. Dit gebeurt kort voor de start van de selectietrainingen. Tijdens een aantal selectietrainingen (vier tot zes over een periode van drie weken) wordt (bij voorkeur) door de trainers en coaches van het volgende seizoen in samenspraak met de topsportcommissie bepaalt hoe de teamsamenstelling voor het volgende seizoen eruit zal gaan zien. Alhoewel de trainingen zullen worden verzorgd door de trainers en coaches van de teams zelf, is de topsportcommissie eindverantwoordelijk voor de teamsamenstelling van de topsportteams.

Aan het einde van de selectietrainingen wordt direct de teamsamenstelling bekend gemaakt. Afvallers van de selecties worden vervolgens geplaatst in de lagere elftallen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke voorkeuren van de spelers en speelsters.

Uitgangspunt is dat aan het einde van een seizoen bekend is:

 • de definitieve selectiegroep voor het prestatieve team van maximaal 18 spelers.
 • een volgend team waarbij ruimte is voor de afvallers uit de definitieve selectiegroep
 • het derde en eventuele volgende team

Wie

 • de Topsportcommissie Selectie&Talenten stelt de topsportteams samen, in overleg met andere commissies en de nieuwe trainer/coach van de betreffende teams
 • de trainer/coach van het aflopende seizoen heeft tevens een belangrijke adviserende rol
 • indien nodig een onafhankelijke deskundige

Hoe

Voornaamste is dat de procedure transparant is en voorafgaand aan iedereen gecommuniceerd is. De Topsportcommissie Selecties&Talenten streeft naar een eerlijk selectiebeleid en uitvoering daarvan. We beseffen dat spelers verwachtingen hebben, die kunnen leiden tot teleurstelling. Echter, we proberen, op basis van alle beschikbare informatie juiste keuzes te maken. We verzoeken de ouders om de kinderen te begeleiden in de momenten dat er steun nodig is.

 

Vandaag jarig

Willem van Merrienboer

Thijmen van der Schaaf

Agenda

18-10 Bespreking HZ-Hockey

19-10 Herfstclinic Heren 1

23-10 Eten Heren 1

24-10 Spreekuur Fysiothera

29-10 Visie bijeenkomst am

30-10 Eten Heren 1

30-10 Spreekuur Fysiothera

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren