informatie_verzekeringen 

Verzekeringen

Iedereen die betrokken is bij MHC Goirle is in principe verzekerd.


Collectieve ongevallenverzekering

Wij hebben voor alle leden van de club een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt ongevallen die plaatsvinden tijdens hockeywedstrijden, trainingen en andere activiteiten. Ook de reis van en naar de hockeyclub valt onder deze polis.

Om de premie betaalbaar te houden dekt de polis alleen de schade die niet wordt vergoed door je eigen verzekering. Dit houdt in dat je eerst bij je eigen verzekering moet nagaan of de schade gedekt wordt.


Eigen risico

Het is wettelijk bepaald dat een verzekerde zelf het eigen risico van haar zorgverzekeraar moet dragen (Zorgverzekeringswet, paragraaf 3.5, artikel 22). Dit eigen risico wordt om die reden nooit door verzekeraars vergoed en is niet te verhalen op onze verzekering!

Klik hier om de ongevallenpolis te zien.


Collectieve vrijwilligersverzekering

De gemeente Goirle heeft voor alle vrijwilligers in Goirle een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

De voorwaarden voor de vrijwilligerspolis zijn op te vragen via het secretariaat van MHC Goirle.


Aansprakelijkheid

Omdat MHC Goirle een sportvereniging is heb je een grotere kans op het oplopen van schade dan bijvoorbeeld thuis. Veel schadegevallen zijn inherent aan het uitoefenen van sport. MHC Goirle kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dergelijke schades komen derhalve niet in aanmerking voor vergoeding. Met uitzondering van die gevallen die gedekt worden door de ongevallen- of vrijwilligersverzekering. In eerste instantie dient iedereen zorg te dragen voor zijn eigen privébezittingen . Verlies of diefstal komen voor risico van de eigenaar of gebruiker en niet voor MHC Goirle.

In geval van schade kun je een schadeaangifteformulier opvragen bij het secretariaat via [email protected].

 

Vandaag jarig

Imke van Aart

Thijmen van Dijck

Robin van Gennip

Joep Taminiau

Olivia Vos

Sam Vriens

Hugo Vroegh

Agenda

22-6 9 tegen 9 toernooi

25-6 bestuursvergadering

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren